Home Automotive The 44th Bangkok International Motor Show 2023

The 44th Bangkok International Motor Show 2023

Donate

The 44th Bangkok International Motor Show 2023
บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44
Colorful Experience : ประสบการณ์ครบทุกสีสัน

Event : The 44th Bangkok International Motor Show 2023
Detail : The biggest automotive exhibition and trade show in ASEAN, organized by Grand Prix International Public Company Limited. This year event, more than 40 brands of car and motorcycle companies attend and occupy the total exhibition space of over 170,960 square meters. The Bangkok International Motor Show is the leader of automotive exhibitions that plays an important role in driving the Thai automotive industry in which the consumers have given their trust for over 44 years.
Theme : “COLORFUL EXPERIENCE” is to reflect a variety of experiences through the endless development of automotive technology, especially the coming of electric vehicles that are about to bring a new way of traveling in the new era to everyone.
Event Date : 22 March – 2 April 2023 (Public Day), 20 March (VIP Day), 21 March (Press Day)
Time : Mon – Fri 12.00am – 10.00pm / Sat – Sun 11.00am – 10.00pm
Venue : Challenger Hall 1-3, IMPACT Muang Thong Thani
Ticket Fee : 100 Baht


บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่
44
22 มี.ค. – 2 เม.ย. 66 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44” ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำเข้าร่วมงานมากกว่า 40 แบรนด์ บนพื้นที่กว่า 170,960 ตารางเมตร ชูแนวคิด COLORFUL EXPERIENCE ประสบการณ์ครบทุกสีสัน” ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของความเป็นผู้นำด้านงานจัดแสดงรถยนต์ พร้อมนำยนตรกรรมจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเข้าร่วมจัดแสดงเต็มพื้นที่ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด COLORFUL EXPERIENCE ประสบการณ์ครบทุกสีสัน” เพื่อสื่อถึงการสร้างประสบการณ์อันหลากหลาย ผ่านเทคโนโลยีแห่งโลกยานยนต์ที่ยังคงพัฒนาอย่างไม่มีวันสิ้นสุด โดยเฉพาะกับรถพลังงานไฟฟ้าที่กำลังจะนำพาวิถีชีวิตแห่งการเดินทางในยุคใหม่มาสู่ทุกคน โดยงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแล มอเตอร์โชว์ ยังคงเป็นงานจัดแสดงยานยนต์ที่บริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ นำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าร่วมจัดแสดงมาอย่างยาวนาน โดยในการจัดงานประจำปี 2566 ค่ายรถยนต์-รถจักรยานยนต์ชั้นนำแสดงความจำนงค์เข้าร่วมงานมากกว่า 40 แบรนด์ เต็มพื้นที่การจัดงานกว่า 170,960 ตารางเมตร แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความสำคัญของงานงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแล มอเตอร์โชว์ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำในการจัดงาน Exhibition ด้านยานยนต์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผู้บริโภคให้ความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า 44 ปี

พิธีเปิดงาน | Opening Ceremony
พิธีเปิดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 4
4 อย่างเป็นทางการ

ทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในปี 2566 ในภาพรวมของอุตสาหกรรมเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ สถานการณ์การขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิตมีสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในปีนี้หน่วยงานภาครัฐประ เมินว่า การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศไทย จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นหากเทียบกับปีที่ผ่านมา ด้านสภาวะเศรษฐกิจก็มีแนวโน้มจะกลับมาเติบโตได้เป็นอย่างดี เชื่อว่าจะส่งผลให้ตลาดรถยนต์กลับมาคึกคักอีกครั้ง

โดยเฉพาะกับตลาดรถพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะมีตัวเลขการเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นกับเทคโนโลยีแห่งการขับเคลื่อนวิถีใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่และการเดินทางประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐในหลายด้าน ทั้งการส่งเสริมมาตราการทางด้านภาษี ส่งผลให้มีราคาจำหน่ายที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ไปจนถึงการสนับสนุนในส่วนของการผลิตเพื่อใช้งานภายในประเทศ และการผลิตเพื่อส่งออกสู่ทั่วโลกในอนาคต จึงเป็นอีกครั้งที่ งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ด้วยการนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นภานในงานครั้งนี้

การแถลงข่าวของบูธต่าง ๆ | Press Conferences
บรรยากาศการแถลงข่าวและเปิดตัวรถใหม่ของบูธต่าง ๆ ในรอบสื่อมวลชน

แม้ทิศทางและกระแสของการรซื้อ-ขายผ่านช่องทางออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญในปัจจุบันและมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลต่อแนวทางการทำตลาดและการจัดกิจกรรมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก แต่การที่ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์กว่า 40 แบรนด์ ยังคงนำผลิตภัณฑ์เข้ามาร่วมจัดแสดงเต็มพื้นที่การจัดงาน แสดงให้เห็นได้ว่างาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ยังคงมีส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคและช่วยสนับสนุนการซื้อ-ขายในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยมีความพิเศษและแตกต่าง การทำตลาดในช่องทางออนไลน์สำหรับสินค้าประเภทรถยนต์และจักรยานยนต์จะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต แต่ยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ ด้วยเหตุนี้งาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ จึงยังคงไว้ซึ่งความพิเศษอันเป็นจุดเด่นสำคัญ คือ นอกจากจะเป็นงานจัดแสดงยนตรกรรมล้ำสมัยแล้ว ยังเป็นงานที่สร้างบรรยากาศให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคที่เข้าชมงานยังมีโอกาสในการตัดสินใจและมีทางเลือกหลากหลายภายในงานเดียว ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและยอดขายในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในช่วงการจัดงานและหลังจบงานได้เป็นอย่างดี

งาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44” มีแบรนด์รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ชั้นนำเข้าร่วมงานกว่า 40 ราย

แบรนด์รถยนต์ ที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย Ford, BMW, MINI, Mercedes-Benz, Great Wall Motors, Rolls-Royce, Aston Martin, Maserati, Peugeot, Jeep, Toyota, Lexus, BYD, MG, Mazda, Suzuki, Isuzu, Hyundai, Hyundai Bus & Truck, Audi, Honda, Mitsubishi Motors, Nissan, NETA, Volvo, Porsche, Bentley, Kia และ Subaru

รถยนต์ที่น่าสนใจ | Highlight Cars


TOYOTA LPG HEV Taxi Concept


TOYOYA PRIUS PHEV 2023 (ซ้าย) / TOYOTA Hilux Revo BEV Concept (ขวา)


TOYOTA Yaris Hatchback Minor Change


LEXUS RZ 450e


HONDA All-New CR-V 2023


HONDA WR-V


MAZDA MX-30


NISSAN Kick MY2023 (ซ้าย) / NISSAN TERA SPORT (ขวา)


HYUNDAI Stargazer


MITSUBISHI XRT Concept


FORD Ranger Stromtrak (ซ้าย) / ISUZU V-Cross 4×4 (ขวา)


BYD Dolphin


GWM Tank 500


MG MAXUS 9


PORSCHE 911 Carrera GTS 30 Years Porsche Thailand Edition


MINI New Resolute Edition (ซ้าย) / AUDI A4 Minor Change (ขวา)


BMW All-New XM


MERCEDES-BENZ EQB


BENTLEY Flying Spur Hybrid (ซ้าย) / PEUGEOT All-New 408 PHEV (ขวา)


SUZUKI Swift GL Next


JEEP Wrangler Rubicon Monster Edition


SUBARU New Forester GT (ซ้าย) / KIA Carnival MY2023 (ขวา)


NETA Mini Commercial EV

แบรนด์รถจักรยานยนต์ ที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย Thai Honda Manufacturing, Suzuki Motosales, Yamaha, BMW Motorrad, Harley-Davidson, Ducati, Triumph, Alpha Volantis, Kawasaki และ Royal Enfileld

รถจักรยานยนต์ที่น่าสนใจ | Highlight Motorcycles


BMW Motorrad S1000 RR


HARLEY-DAVIDSON Nightster


YAMAHA XMAX 155 (ซ้าย) / SUZUKI Ninja ZX4R (ขวา)


 
HONDA XL750 Translap (ซ้าย) / TRIUMPH Street Triple 765 RS (ขวา)


SUZUKI V-Strom DE


ROYAL ENFIELD Super Meteor 650

ภายในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 นอกจากรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และของตกแต่งที่มีให้เลือกชม เลือกซื้อแล้ว ทางผู้จัดงานยังได้เตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ ไว้รองรับผู้เข้าชมอย่างมากมาย โดยในปีนี้เรายังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมทางด้าน e-Sport อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับความนิยมที่ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด 2-3 ปี ที่ผ่าน

ในปีนี้จะเป็นการกลับมาจัดงาน e-Racing อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง หลังจากต้องหยุดการจัดกิจกรรมไปตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบสดของไวรัส โควิด-19 ด้วยการจัดพื้นที่ใกล้กับทางเชื่อมของ The Portal กับชาเลนเจอร์ 1 เพื่อรองรับการจัดการแข่งขัน Gran Turismo Pro Series Thailand Championship 2023 ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทย ที่มีการจัดการแข่งขันอยู่เป็นประจำและสม่ำเสมอ โดยการจัดงานในวันที่ 25 มีนาคม 2566 และวันที่ 1 เมษายน 2566 จะเป็น 2 สนามหลักในการเก็บคะแนนของบรรดานักแข่งอาชีพ โดยจะใช้เกม Gran Turismo 7 เป็นครั้งแรกในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับการแข่งขันในระดับโลกที่การแข่งขัน World Series ชิงแชมป์โลกได้ใช้ Gran Turismo 7 ในการแข่งขันในปีที่ผ่านมา โดยรับความร่วมมืออันดีจาก Polyphony Digital Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกมส์ Gran Turismo 7 อนุญาตให้นำ Gran Turismo  มาใช้จัดการแข่งขันได้อย่างถูกต้อง การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้จัดให้มีเครื่อง Simulator ทั้งหมด 8 เครื่อง เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้กับการแข่งขันและให้ผู้ชมได้รับอรรถรสได้อย่างเต็มที่ในบริเวณงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ปีนี้
e-Racing โซนกิจกรรม e-Sport การแข่งขัน
Gran Turismo Pro Series Thailand Championship 2023

งาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ในปีนี้ ทางผู้จัดงานได้จับมือร่วมกันกับ Tik Tok Thailand และ Media Intelligence หรือ MI ในการทำ Tiktok Motor Show เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีช่องทางในการเข้าถึงคอนเทนต์ที่น่าสนใจภายในงานเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีกิจกรรม Hashtag Challenge ให้ได้ร่วมสนุกกันอีกด้วย พร้อมทั้งได้พัฒนาแพลทฟอร์ม LINE Official Account หรือ Line OA ขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการซื้อบัตร หรือ ใช้ในการลงทะเบียนเข้างานในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดทำฐานข้อมูลแบบ “One Data” ขึ้น เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้บริษัทฯ นำมาปรับปรุงสิ่งที่จะนำเสนอต่อผู้เข้าชมงานให้มีความน่าสนใจได้ดียิ่งขึ้น นับเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริโภคในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ทั้งกลุ่ม Auto และ กลุ่ม Lifestyle เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

สำหรับงาน “Bangkok Used Car Show ครั้งที่ 14” ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 เพื่อสร้างศักยภาพและคอนเซ็ปต์ของการจัดงานแสดงรถยนต์ในรูปแบบ One Stop Shopping หรือ ครบจบในที่เดียว เพื่อให้ผู้เข้าชมงานสามารถเลือกชมได้ทั้งรถมือหนึ่งจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ และรถมือสองจากผู้จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน ร่วมมือกับ “กรุงศรีออโต้” และ “สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว” ยกระดับการจัดงานเข้าสู่ระดับสากล โดยมุ่งมั่นสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค การันตีและรับประกันคุณภาพรถยนต์มือสองที่นำมาจำหน่ายในงานทุกคัน พร้อมจัดโปรโมชั่นและข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับลูกค้า

งาน “Bangkok Used Car Show ครั้งที่ 14” จัดระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2566 บริเวณด้านหลัง อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีพันธมิตรผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์มือสองละอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เข้าร่วมงานจำนวน 10 ราย โดยนำรถยนต์หลากหลายรุ่น จากแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่น และ ยุโรป มากกว่า 100 คัน มาจัดแสดง ประกอบด้วย บริษัท เอพี ออโต้ มาสเตอร์, โย รัชดา, รถเศรษฐี, ทาร์เก็ตคาร์ เซ็นเตอร์, ทีพีเอ็ม, มิลเลเนียม ออโต้, คาร์ซั่ม, บราโว่ ออโต้, สยามอินเตอร์การประมูล, บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

บางกอก ยูสคาร์ โชว์ ครั้งที่ 14 | Bangkok Used Car Show 2023

งาน Bangkok Used Car Show ครั้งที่ 14 จัดขึ้นที่ด้านหลัง อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์

สำหรับกิจกรรมแคมเปญพิเศษ แจกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเข้าร่วมชมงานและจองรถยนต์ทุกรุ่นภายในงานยังคงถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

 1. ซื้อบัตรเข้าชมงานพร้อมตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับรางวัลเป็น รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ดังนี้
  – รางวัลที่ 1 รถยนต์ไฟฟ้า NETA V จานวน 1 คัน มูลค่า 549,000 บาท
  – รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Kawasaki KLX230 มูลค่า 145,200 บาท
  – รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ Yamaha Fazzio มูลค่า 52,323บาท
  – รางวัลที่ 4 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy Urban มูลค่า 48,800 บาท
  – รางวัลที่ 5 รถจักรยานยนต์ Suzuki Address 125 มูลค่า 46,500 บาท
 2. เมื่อผู้เข้าชมจองรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนลมอ เตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ลุ้นรับรางวัลเป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ดังนี้
  – ลุ้นรับรถยนต์ MG4 Electric มูลค่า 869,900 บาท
  – ลุ้นรับรถจักรยานยนต์ Royal Enfield Classic 350 มูลค่า 139,900 บาท

กิจกรรมแคมเปญพิเศษ แจกรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เมื่อซื้อบัตรเข้างาน หรือจองรถภายในงาน

และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้สำหรับงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์คือบรรดา “พริตตี้” สาวสวย ที่มาสร้างสีสัน ถือเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของงาน

พริตตี้ | Pretty (Booth Presenters)

พริตตี้งาน Bangkok Motor Show 2023

พบกับงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44” ได้ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2566 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี บัตรราคา 100 บาท เปิดให้เข้าชมเวลา 12.00-22.00 น. สำหรับวันธรรมดา และ 11.00-22.00 น.สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดตามข้อมูลข่าวสารงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44” เพิ่มเติมได้ที่
Website : www.motorshow.in.th
Facebook : www.facebook.com/BangkokMotorshow

เสนอ โดย
BANGKOK EVENT GUIDE
สื่อออนไลน์ แหล่งรวมรูปภาพ ข่าวสาร งานอีเว้นท์ และสาว ๆ พริตตี้ไทย
บริหารงานโดย ชมรม PHOTO PRETTY CLUB
Website : www.BangkokEventGuide.com
Facebook : www.facebook.com/BangkokEventGuideThailand

เนื้อเรื่อง / เรียบเรียง โดย
วงศ์สันต์ เจียรพร : www.facebook.com/iamthetitle

ภาพ โดย
วงศ์สันต์ เจียรพร : www.facebook.com/TheTitlePhoto
พงศ์กิจ สิริรวมทรัพย์ : www.facebook.com/Pongkit
ธนพล สีทอง : www.facebook.com/profile.php?id=100071819833152
ศุทธิ มุ่งสิทธิศักดิ์ : www.facebook.com/hakuriwin
พลวรรธน์ สายะเสวี : www.facebook.com/boyideaphoto

ขอบคุณ
ข้อมูลจาก บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน
www.motorshow.in.th

Related Articles

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?